ÅLANDS DIGITALA KULTURTIDNING ÅLÄNDSK KULTUR MED  FÄRSKA KULTURNYHETER.


VÅRT ÖPPNA DISKUSSIONSFORUM PÅ FACEBOOK

 

TIPSA OSS!

med kulturevenemang så lägger vi in dem i kulturkalendern.

Tryck HÄR.

 

 

Teknologisk Institut

 UTBILDNINGAR 2013/2014

Tekniska kurser

Huvudområden – för specifika utbildningar och innehåll, kontakta HP-Utbildning.

Arbetsmiljöteknik

Arbetsmiljörisker

En säker arbetsmiljö är en förutsättning för en effektiv och långsiktigt hållbar arbetseffektivitet. Arbetsmiljölagstiftningen ställer krav på att arbetsmiljöriskerna skall kartläggas och bedömas.Dokumenterad riskbedömning är det mest frekventa kravet i Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Lär dig vad som gäller för din verksamhet.

 

Maskinsäkerhet

Lär dig förstå det nya maskindirektivets innehåll och den bakomliggande lagstiftningen, bl a marknadskontroll och produktansvar. Hur du utformar en instruktionsbok, gör en riskbedlömning och vad som krävs för CE-märkning. Utbildningar för dig som är konstruktör, verkstadsingenjör, produktionsansvarig,arbetsmiljöingenjör eller ansvarar för maskinsäkerheten.

Bygg, anläggning och entreprenad

Betong

 

Här hittar du alla utbildningar du behöver inom betong, oavsett om du är ny i branschen eller om du är erfaren och behöver vidareutbilda dig eller fräscha upp dina kunskaper.

Alla våra utbildningar uppfyller kraven från Svenska Betongföreningens betongrapport
nummer 8. Läs mer nedan om utbildningarna inom Elementtillverkning klass I och II och Platsgjutning I och II. För dig som arbetar med att reparera betong rekommenderar vi kursen som heter Betongreparationer.

Byggledning

Är du byggledare måste du vara helt säker på att ha rätt kunskaper. Vi erbjuder grundkurser som: Byggarbetsmiljösamordnare grundkurs P och U och fortsättningkurser P eller fortsättning U. Inom Byggprojektledning får du grunderna för att på ett effektivt sätt bedriva bygg- och fastighetsprojekt. Idag kan upp till 60 % av den totala byggkostnaden utgöras av installationstekniska system. Säkerställ att du har rätt kunskaper för att hålla kostnaderna nere. Med kursen Installationssamordning ger du dig de bästa förutsättningarna för att klara detta.

Byggsäkerhet

Här hittar du utbildningar som leder till en säkrare arbetsmiljö för alla som arbetar på eller vid vägar. Trafikverket ställer krav, där de är väghållare, att alla ska ha rätt och aktuella kunskaper.. Många kommuner har beslutat att de krav som Trafikverket ställer även skall gälla egen anställd personal och/eller underentreprenörer som arbetar där kommunen är väghållare. Här hittar du även en utbildning i säkerhet vid schaktning vid anläggningsarbeten.

Entreprenadjuridik

Med rätt kunskaper om avtal, juridik, lagar och regler och hur framför allt hur du ska göra rätt från början är mycket vunnet. Vi har lång erfarenhet av alla aspekter inom området. Oavsett om du är ny och behöver grundläggande kunskaper eller om du har arbetat många år med detta kan vi hjälpa dig till ännu större säkerhet i ditt arbete.

Elteknik

 

Automation

Våra tre PLC-kurser ger dig grundläggande kunskaper om funktioner och programmering av PLC-system. För dig som är operatör, elektriker, konstruktör, underhållspersonal eller på annat sätt i behov kunskaper i PLC-teknik från grunderna till fördjupade kunskaper inom automationsteknik har vi en trestegsutbildning under en och samma vecka. Operatörer, elektriker, konstruktörer och underhållspersonal som behöver fördjupade kunskaper inom automationsteknikBehörighet

Är det dags att ta nästa steg och skaffa dig en egen behörighet inom Elområdet?Allmän Behörighet, AB är den behörighetsnivå som krävs för att få ansvara för alla slags elarbeten och även öppna eget företag.Nästan alla som genomgår vår utbildning kombinerar det med sitt vanliga arbete. Utbildningen är upplagd så att du har lärarledd undervisning ca 1-2 dagar varannan vecka och där emellan får du läxor och gör eget arbete hemma.

Besiktning

Utbildningar för alla som arbetar med elbesiktningar. Här får du kunskaper om vilka krav som ställs på elektriska anläggningar och hur en elbesiktning rent praktiskt bör utföras. Vilka juridiska konsekvenser som kan uppkomma och hur du som besiktningsman förbereder dig samt hur resultatet redovisas.

Eldistribution

Med våra utbildningar inom eldistribution lär du dig att hitta och sätta ut starkströmskablar och att felsöka dem. Dessa kurser är lämpade för både dig inom elbranschen och inom industrin. Här hittar du även kunskap om de reläskyddssystem som används för jordkabel. För dig som behöver kunskap om reläskyddssystemens uppbyggnad, funktion och provning, läs mer om våra reläskyddssystemskurser nedan.

Elektronik

Här hittar du våra utbildningar inom elektronik. I den komplicerade elektriska miljö som finns idag är olika former av störningar ett vanligt fenomen. Många av dessa störningar kan orsaka både tekniska problem och skapa säkerhetsrisker. Här finns utbildningar som ger kunskaper inom alla typer av mätning, givare, flöden, kraft och tryck.

Ex-miljö

För dig som arbetar med installation, kontroll, underhåll, reparation och/eller besiktning av elmateriel i explosiv atmosfär. Här får du kunskap om de krav på arbetssäkerhet som ställs i riskområden med explosiv gas- och/eller dammatmosfär, såväl för el- som mekaniskt materiel.

Föreskrifter och standarder

Här finner du all kunskap du behöver om starkströms- och högspänningsföreskrifter. Här är utbildningarna för dig som arbetar med spänning i kopplingsutrustning. Håll dig hela tiden uppdaterad och ajour på nya lagar och regler. Se till att du har rätt kunskap för att utföra elarbeten på ett säkert sätt.

Praktiska kurser

För dig som är ny inom elområdet eller jobbar med el fast du inte elektriker men ändå behöver viss kunskap ska du titta vidare på dessa kurser. Här finns allt från grundläggande elutbildningar till specialdesignade kurser för dig som arbetar med VVS, ventilation, VA, fastighetsreparation- och underhåll eller som mekaniker. Bredda din kompetens och ge dig själv mer elkunskap.

 

Ledarskap

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)