ÅLANDS DIGITALA KULTURTIDNING ÅLÄNDSK KULTUR MED  FÄRSKA KULTURNYHETER.


VÅRT ÖPPNA DISKUSSIONSFORUM PÅ FACEBOOK

 

TIPSA OSS!

med kulturevenemang så lägger vi in dem i kulturkalendern.

Tryck HÄR.

 

 

LEDARE

 

Kan man vara både konstnär och kritiker?

Kan man som utövande konstnär kritisera andra konstnärer? Svaret är ja på den frågan och jag vill mena att det idag är tillräckligt högt i tak för att säga sin mening och att nedgöra en kollega vore att tillämpa en osofistikerad maktanalys som blir själsdödande för den som kritiseras, samtidigt som det skulle vittna om att en dold agenda funnits i skrivandets stund. Detta är inte en kritikers uppgift i anda och mening.

Hur jag sedan kan bedöma ett konstverk rättvist som skiljer sig från mina egna konstverk beror i stor utsträckning på förståelse av konstverkets egna premisser och det handlar mycket om att lyssna och ta in vad konstnären vill förmedla, uttrycka och sedan bedöma konstverket i förhållande till dessa ambitioner.

Som kritiker filtrerar man upplevelser som sedan i tolkningsfasen i kombination med ämneskunskap blir ett slutomdöme som presenteras.

Som konstkritiker utgår man från och fokuserar man på den estetiska upplevelsen där man dels tittar på konstkritikens teori, metod och historia och dels hur konsten speglats i kritisk text. Därmed blir man en uttolkare av samtida konsthändelser vid olika utställningar, offentliga konstverk eller konstdiskussioner., där man även i viss mån blir opinionsbildare och idégivare.

Det skall medges att det inte alla gånger är lätt att skriva om konst, att förmedla och översätta ett kreativt uttryck från ett annat och mena sig ha förklarat något, men här har kritikern möjlighet att vidga samtalet om konst och man skriver inte för enskilda konstnärer utan för alla som är intresserade av olika konstformer och dess yttringar.

Då skapar kritikern underhållning och lust för läsaren, ger konstnären positiv vägledning samt blir ett samspel mellan konstutövare och recensent.

3.2 2016

Bo Torgé

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)